To dobry czas na bycie razem.

* wywiad z 27.03.2020 dla Tygodnika Ziemi Opolskiej

 
W marcowym wydaniu Tygodnik Ziemi Opolskiej odpowiadam na pytania
Redaktor Małgorzaty Łyczak na temat sposobów radzenia sobie w sytuacji izolacji społecznej.
 
 
Przeczytasz między innymi o:
 
 wpływaniu obecnej sytuacji na nasze emocje

metodach radzenia sobie w odosobnieniu

pozytywnych aspektach trudnej sytuacji

 

Link do artykułu: