Indywidualne wsparcie dla rodziców podczas pandemii COVID-19

Czas pandemii COVID-19 jest szczególnym czasem - czasem naznaczonym niepewnością, poczuciem dużej zmienności i niestabilności, a tym samym niepokojów o to jak zadbać o zdrowie, życie, o bezpieczeństwo finansowe oraz najbliższych.

Jest to też czas charakteryzujący się wzrostem lęków i poczucia bezradności wśród wielu osób. Akcja wsparciowa jest jednym z działań Przedszkola Niepublicznego Bajka w Opolu w stronę rodzin, z którymi przedszkole współpracuje. Spotkania z psychoterapeuta były bezpłatne, inicjowane przez rodziców. 

Badania potwierdzają, że czym szybciej udzieli się wsparcia ludziom w kryzysie, tym większa gwarancja powrotu do odzyskania kontroli nad własnym życiem, do zdrowia.

Link do edycji 2:

 
 
 Link do edycji 1:
 
 
  
 
 
 Dziękuję za możliwość wspierania rodziców w trudnych dla nich sytuacjach - Dorota Trzmielewska